1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Przegląd, naprawa i konserwacja...

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

utworzone przez | 21 listopada, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 02.12.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 27.11.2019 r.

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 – str. od 1 do 3 TABELA OBIEKTÓW

ZAŁ. NR 2 – str. od 4 do 8 TABELA OBIEKTÓW

ZAŁ. NR 3 – PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY

Telefony kontaktowe na obiekty

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 21.11.2019 r.

Skip to content