1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Przeglądy okresowe budynków zarządzanych...

Przeglądy okresowe budynków zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 26 stycznia, 2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej

dla zadania pn. : „Przeglądy okresowe budynków zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”

postanawia unieważnić prowadzone postępowanie.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 22.02.2017 r.

—————————————————————————–

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na przeglądy okresowe budynków zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Postępowania prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Zaproszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 26.01.2017 r.

———————————————————————

UWAGA!

Zmiana terminu  składania propozycji cenowych.

NOWY TERMIN
SKŁADANIE PROPOZYCJI CENOWYCH: w dniu 07.02.2017 r. godz. 10.00
OTWARCIE PROPOZYCJI CENOWYCH: w dniu 07.02.2017 r. godz. 10.15

_________________________________

UWAGA !!!

Zamawiający z uwagi na zmianę treści opisu przedmiotu zamówienia oraz pytania do prowadzonego postępowania informuje o przesunięciu terminu składania propozycji cenowych.
Nowy termin składania propozycji cenowych wyznacza się na dzień: 10.02.2017 r. godz. 10.00

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia dotyczy rozszerzenia treści załącznika nr 1 do zaproszenia i umowy w pkt. 8 i 11. Poniżej załączono zał. nr 1 z uzupełnionymi danymi.

06.02.2017 Załącznik nr 1

Pytania i odpowiedzi:

  1. Proszę o wyjaśnienie zapisów w załączniku nr 2 dotyczących pkt 1.2 przegląd stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Czy zapis ten dotyczy tylko przeglądu organoleptycznego, czy należy również w przypadku instalacji gazowej wykonać przegląd szczelności tej instalacji z wykonaniem odrębnego protokołu z próby szczelności. W przypadku przeglądów przewodów kominowych (drożność przewodów) przegląd ten musi wykonać mistrz kominiarski. Natomiast przegląd kominów (jako konstrukcji budynku) może wykonać osoba z uprawnieniami konstrukcyjno budowlanymi. Z zapisów wynika, że chodzi o przewody kominowe. Proszę o doprecyzowanie.

W ramach okresowych przeglądów obiektów nie należy brać pod uwagę czynności dotyczących kontroli drożności poszczególnych kanałów. Zakres dotyczy przeglądu kominów (jako elementu konstrukcji obiektu) pod względem stanu technicznego i funkcjonalnego przez osobę z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

 W ramach okresowych przeglądów obiektów nie należy brać pod uwagę czynności dotyczących szczelności instalacji gazowej. Zakres dotyczy oceny tzw. „organoleptycznej „instalacji w ramach wykonywanych przeglądów okresowych obiektów.

  1. Czy w ramach przeglądu rocznego należy wykonać przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej organoleptycznie bez pomiarów ochronnych instalacji występujących w przeglądzie pięcioletnim?

w ramach przeglądu rocznego należy wykonać przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej „organoleptycznie”

3.- Ile jest punktów pomiarowych rezystancji izolacji obwodów 1 fazowych i 3 fazowych?                                 – Ile jest punktów pomiarowych związanych z badaniem poprawności działania ochrony        przeciwporażeniowej (gniazda wtykowe, urządzenia, itp.)?,                                                                                  – Ile jest wyłączników przeciwporażeniowych, różnicowoprądowych?,                                                                  – Ile jest punktów instalacji odgromowych i instalacji uziemiających?

Odpowiedź:

Kwestie wymienione w złożonych zapytaniach nie są objęte zakresem podanym w zał. Nr1.

Skip to content