Załącznik nr 2 UZUPEŁNIONY- FORMULARZ PROPOZYCJI CENOWEJ