1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. „PRZEGLĄDY OKRESOWE CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH...

„PRZEGLĄDY OKRESOWE CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W OPOLU”

utworzone przez | 13 marca, 2018

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
z a p r a s z a
do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:
PRZEGLĄDY OKRESOWE CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W OPOLU”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

ZAPROSZENIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ PROPOZYCJI CENOWEJ

UMOWA

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data opublikowania: 13.03.2018 r.

Skip to content