1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. „Przeglądy okresowe central klimatyzacyjnych...

„Przeglądy okresowe central klimatyzacyjnych i urządzeń wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.

utworzone przez | 13 października, 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Przeglądy okresowe central klimatyzacyjnych
i urządzeń wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Opolu”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł.

Skip to content