1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. „Przeglądy okresowe i kontrola...

„Przeglądy okresowe i kontrola urządzeń kotłowni wraz z instalacją gazową w budynku Centrum Sportu w Opolu”.

utworzone przez | 15 września, 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac związanych z wykonaniem przeglądów okresowych i kontroli urządzeń kotłowni wraz z instalacją gazową w Centrum Sportu w Opolu przy
ul. W. Rutkiewicz 10  w ramach zadania pn.: „Przeglądy okresowe i kontrola urządzeń kotłowni wraz z instalacją gazową w budynku Centrum Sportu w Opolu”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto

Skip to content