1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Remont budynku zaplecza sportowego...

Remont budynku zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Opolu z elementami termomodernizacji – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją

utworzone przez | 18 kwietnia, 2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

Remont budynku zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Opolu
z elementami termomodernizacji – opracowanie dokumentacji technicznej
wraz z realizacją

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 19.05.2016 r.

—————————————————————————————————————————

Pytania, odpowiedzi i zmiana treści umowy
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Projekt umowy po zmianach

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 10.05.2016 r.

Pytania i odpowiedzi
Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 30.04.2016 r.
——————————————————————————————————————————

Zmiana treści SIWZ
Przedmiar robót
100_8221 100_8216 100_8215 100_8209 100_8204 100_8200 100_8260 100_8261100_8225100_8229100_8230100_8307100_8309100_8311100_8281100_8255100_8253100_8249

100_8246100_8245

Informację zamieściła: Joanna Walenciak
Data publikacji: 20.04.2016 r.
——————————————————————————————————————–

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ:

Metryka-Projekt Bud.-Wyk
OŚWIADCZENIE-Projekt Budowlany
OPIS TECHNICZNY
INFORMACJA BIOZ
Rysunki: A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15 A-16

Specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót
SST – B – 0 – Wymagania ogólne SST – B – 1 – Rozbiórkowe SST – B – 2 – Stolarka SST – B – 3 – Tynki SST – B – 4 -Elewacja SST – B – 5 – Obrobki blacharskie+rynny SST – B – 6 – Roboty pokryciowe SST – B – 7 – Izolacyjne SST – B – 8 – Malarskie SST – B – 9 – Murarskie SST – B – 10 – Betoniarskie SST – B – 11 – Zbrojeknie SST – B – 12 – Okładziny SST – B – 13 – Podłogi

Załącznik nr 2 do SIWZ:
Projekt umowy

OFERTA PRZETARGOWA

PRZYKŁADOWE WZORY DOKUMENTÓW

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 18.04.2016 r.

Skip to content