INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA