1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Stała obsługa informatyczna obiektów...

Stała obsługa informatyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 10 października, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

„Stała obsługa informatyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Opolu”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30.000 euro.

 

ZAPROSZENIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 – propozycja cenowa

Załącznik Nr 2 – wykaz pracowników

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 10.10.2019 r.

 

 

Skip to content