1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Stała obsługa informatyczna obiektów...

Stała obsługa informatyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

utworzone przez | 25 czerwca, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

„Stała obsługa informatyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Opolu”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Zaproszenie

Załącznik Nr 1 – propozycja cenowa

Załącznik Nr 2 – wykaz pracowników

Załącznik Nr 3 – wzór umowy DZP.2310.46.2020

Załącznik Nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 25.06.2020 r.

 

Skip to content