Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
z a p r a s z a
do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Zaproszenie

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2 do specyfikacji cenowej

Załącznik nr 3- wzór umowy

Wykaz obiektów z adresami – załącznik do umowy

Opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 13.12.2018 r.