załącznik nr 1b - wykaz rzeczowo-cenowy dla części II