Zadanie-nr-1-Specyfikacja-cenowa-Załącznik-2A-i-2B-do-SIWZ