Zadanie nr 2 - Specyfikacja cenowa - Załącznik 2C do SIWZ