1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Sukcesywna dostawa produktów chemicznych...

Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 9 czerwca, 2017

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 19.06.2017 r.

——————————————————————————-

Zestawienie złożonych ofert

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data: 16.06.2017 r.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Specyfikacja cenowa – Załącznik 2A i 2B do SIWZ

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 09.06.2017r.

Skip to content