1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Sukcesywna dostawa produktów chemicznych...

Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 20 października, 2017

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

i n f o r m u j e

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.:
Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 08.11.2017 r.

Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data: 30.10.2017 r.

Skip to content