1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Świadczenie doraźnej usługi ratownictwa...

Świadczenie doraźnej usługi ratownictwa wodnego na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta” administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 24 sierpnia, 2018

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

informuje o unieważnieniu
przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:
Świadczenie doraźnej usługi ratownictwa wodnego na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta” administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Zamawiający dokonał w trybie art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych ponownego badania oferty złożonej przez Fundację D.T. Sport, którą pierwotnie uznał za najkorzystniejszą. W wyniku ponownego badania oferty Zamawiający podjął decyzję unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Unieważnienie postępowania
Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 27.09.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 19.09.2018 r.


Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 12.09.2018 r.

Uwaga zmiana terminu składania ofert!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ i terminu otwarcia ofert

PROJEKT UMOWY – Załącznik nr 4 do SIWZ

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 07.09.2018 r.
——————————————————————————————-

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 04.09.2018 r.

Ogłoszenie nr 608275

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 24.08.2018 r.

 

Skip to content