1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Świadczenie usług dozoru i...

Świadczenie usług dozoru i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenach udostępnionych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu zwanych potocznie „kąpieliskiem Malina” oraz „kąpieliskiem Silesia” w Opolu

utworzone przez | 20 czerwca, 2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

Świadczenie usług dozoru i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenach udostępnionych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Opolu zwanych potocznie „kąpieliskiem Malina” oraz „kąpieliskiem Silesia” w Opolu”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro

Zaproszenie 2

Opis przedmiotu zamówienia

Obszar Malina

Obszar Silesia

Formularz cenowy

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data opublikowania: 20.06.2018 r.

 

Skip to content