DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Świadczenie usług kompleksowego sprzątania Krytej Pływalni „Wodna Nuta” na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 07.07.2020 r.

zestawienie ofert DZP.231.7.2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 03.07.2020 r.

Pytania i odpowiedzi – zestaw 1

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 26.06.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 554115-N-2020

SIWZ DZP.231.7.2020

załącznik nr 1 – Szczegółowy OPZ sprzątanie

załącznik nr 2 – wzór umowy DZP.231.7.2020

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 – formularz ofertowy

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 24.06.2020 r.