Świadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 6 grudnia, 2017

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
i n f o r m u j e
o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: “Świadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 19.12.2017 r.

Informacja-zgodna-z-art.-86-ust.-5-Ustawy-Prawo-zamówień-publicznych

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data: 13.12.2017 r.

Zadanie nr 1 – Sprzątanie obiektu Krytej Pływalni Wodna Nuta
Zadanie nr 2 – Sprzątanie obiektu Hali Widowiskowo – Sportowe