Świadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta

utworzone przez | 6 lipca, 2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

 “Świadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 18.07.2016 r.

——————————————————————————————————-

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
OFERTA PRZETARGOWA
Przykładowe wzory dokumentów

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 06.07.2016 r.