1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Świadczenie usług kompleksowego sprzątania...

Świadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta

utworzone przez | 12 czerwca, 2017

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty
w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Świadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 21.06.2017 r.

Zestawienie złożonych ofert

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data: 19.06.2017 r.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 12.06.2017 r.

Skip to content