Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Kryta Pływalnia Wodna Nuta