1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Świadczenie usług telefonii komórkowej...

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana operatora) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 3 października, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn:

„Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana operatora) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 

Zaproszenie

Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Propozycja cenowa

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 03.10.2019 r.

Skip to content