Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia i zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 10 listopada, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w postępowaniu pn. Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia i zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu prowadzonym zgodnie
 z wymaganiami określonymi w  Ogłoszeniu o zamówieniu