Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
u n i e w a ż n i a

przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu”

Unieważnienie postępowania
Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 28.11.2017 r.