Załącznik nr 6 - Proponowana lokalizacja lodowiska