zal.-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-modyfikacja-z-dnia-08.06