1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Usługa asenizacji na Kąpielisku...

Usługa asenizacji na Kąpielisku Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu.

utworzone przez | 6 maja, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Usługę asenizacji na Kąpielisku Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 15.05.2020 r

Zaproszenie

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Propozycja cenowa

zał. nr 3 Wzór umowy

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 06.05.2020 r.

Skip to content