Usługi archiwizacji i przechowywania dokumentacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w 2021 roku

utworzone przez | 14 grudnia, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na

usługi archiwizacji i przechowywania dokumentacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w 2021 roku.