1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Usługi doradcze w zakresie...

Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wymianę posadzki sportowej w Hali Stegu Arena w Opolu.

utworzone przez | 29 czerwca, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na

usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wymianę posadzki sportowej w Hali Stegu Arena w Opolu.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

unieważnienie DZP.2310.50.2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 06.07.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY DZP.2310.50.2020

ZAŁ. NR 3 – PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 4 – WYKAZ USŁUG

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 29.06.2020 r.

Skip to content