1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Usługi instruktorskie polegające na...

Usługi instruktorskie polegające na prowadzeniu zajęć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu w okresie od 8 do 31 października 2021 r.

utworzone przez | 1 października, 2021

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Usługi instruktorskie polegające na prowadzeniu zajęć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu w okresie od 8 do 31 października 2021 r.                                                             

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content