1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Ustawienie i serwisowanie sanitarno-higienicznych...

Ustawienie i serwisowanie sanitarno-higienicznych kabin WC i umywalek w miejscach wyznaczonych na terenie kąpielisk Malina i Bolko oraz przy akwenie Silesia.

utworzone przez | 25 lutego, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: „Ustawienie i serwisowanie sanitarno-higienicznych kabin WC i umywalek w miejscach wyznaczonych na terenie kąpielisk Malina i Bolko oraz przy akwenie Silesia”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 

Zaproszenie

zał. nr 1 Propozycja cenowa

zał. nr 2 Wzór umowy

Rozmieszczenie WC i umywalek

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 25.02.2020 r.

Skip to content