Informacja zgodna z art. 86 ust.5- zestawienie ofert