1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie altany rekreacyjnej na...

Wykonanie altany rekreacyjnej na terenie akwenu wodnego Malina w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – Modernizacja terenów rekreacyjnych.”

utworzone przez | 11 września, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

Wykonanie altany rekreacyjnej na terenie akwenu wodnego Malina w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – Modernizacja terenów rekreacyjnych.”

Postępowania prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm. )- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 17.09.2019 r.

Zmiana terminu realizacji i terminu składania ofert

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 16.09.2019 r.

Zaproszenie DZP.2310.29.2019 z załącznikami

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 11.09.2019 r.

Skip to content