1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie dodatkowej, uzupełniającej instalacji...

Wykonanie dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w strefie podbasenia, pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniu obsługi na terenie obiektu krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96.

utworzone przez | 13 listopada, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w strefie podbasenia, pomieszczeniach technicznych                                         i pomieszczeniu obsługi na terenie obiektu krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96, w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 18.11.2019 r.

Zaproszenie DZP.2310.52.2019 z załącznikami

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 13.11.2019 r.

Skip to content