1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej...

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej boiska ze sztucznej nawierzchni z ogrodzeniem, piłkochwytami, nowymi bramkami, oświetleniem i monitoringiem oraz sprzętem do pielęgnacji boisk sportowych klubu piłki nożnej oraz akademii OKS Odra Opole w ramach zadania budżetowego: „Wykonanie boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i monitoringiem przy PSP nr  w Opolu oraz zakup sprzętu do pielęgnacji boisk sportowych klubu piłki nożnej oraz akademii OKS Odra Opole”.

utworzone przez | 28 czerwca, 2024

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej boiska ze sztucznej nawierzchni z ogrodzeniem, piłkochwytami, nowymi bramkami, oświetleniem i monitoringiem oraz sprzętem do pielęgnacji boisk sportowych klubu piłki nożnej oraz akademii OKS Odra Opole w ramach zadania budżetowego: „Wykonanie boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem i monitoringiem przy PSP nr  w Opolu oraz zakup sprzętu do pielęgnacji boisk sportowych klubu piłki nożnej oraz akademii OKS Odra Opole”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605z późn. zm.)- wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content