1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej...

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej parkingu wraz
z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin – Dzielnica II”.

utworzone przez | 26 stycznia, 2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej parkingu wraz
z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin – Dzielnica II”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content