1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie nawierzchni z kostki...

Wykonanie nawierzchni z kostki na terenie obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w parku maszyn”.

utworzone przez | 27 kwietnia, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie nawierzchni z kostki na terenie obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w parku maszyn”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Protokół z wyboru

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 06.05.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 29.04.2020 r.

UZUPEŁNIENIE TREŚCI OPZ

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 28.04.2020 r.

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 – PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 3 – WZÓR UMOWY

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 27.04.2020 r.

Skip to content