Wykonanie obowiązkowych okresowych pomiarów instalacji elektrycznych w obiekcie Krytej Pływalni „Wodna Nuta” w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96.

utworzone przez | 17 września, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

Wykonanie obowiązkowych okresowych pomiarów instalacji elektrycznych w obiekcie Krytej Pływalni „Wodna Nuta” w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96.

Pytania i odpowiedzi – zestaw 1

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 19.09.2019 r.

Zaproszenie DZP.2310.31.2019 z załącznikami

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 17.09.2019 r.