1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. wykonanie oświetlenia na placyku...

wykonanie oświetlenia na placyku rozgrzewkowym, wymianę chodnika z kostki brukowej na trawę syntetyczną oraz wykonanie dwóch ścianek do odbijania piłki w ramach zadania budżetowego pn.: Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu”.

utworzone przez | 9 kwietnia, 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie oświetlenia na placyku rozgrzewkowym, wymianę chodnika z kostki brukowej na trawę syntetyczną oraz wykonanie dwóch ścianek do odbijania piłki w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content