1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty...

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

utworzone przez | 7 sierpnia, 2020

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 09.09.2020 r.

zestawienie ofert DZP.231.2.2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 07.09.2020 r.

Pytania i odpowiedzi – zestaw 3

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 21.08.2020 r.

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu – zestaw 2

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja 19.08.2020 r

Opis ELE SIECI NN_PW zmiana 30.08.07

E7_sieci_Opole

E6_sieci_Opole

E5_sieci_Opole

E4_sieci_Opole zmiana 30.08.07

E3_sieci_Opole zmiana 30.08.07

E2_sieci_Opole zmiana 30.08.07

E-1 (841×1250)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540155265-N-2020

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 19.08.2020 r.

Pytania i odpowiedzi – zestaw 1

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 17.08.2020 r.

zmiana SIWZ – termin realizacji

zm. załącznik nr 2 – wzór umowy DZP.231.2.2020

zm. załącznik nr 4 – formularz ofertowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540148737-N-2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 10.08.2020 r.

Ogłoszenie 572265-N-2020

SIWZ DZP.231.2.2020

załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1a – Program funkcjonalno-użytkowy

załącznik nr 2 – wzór umowy DZP.231.2.2020

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 – formularz ofertowy

załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót

załącznik nr 6 – Zobowiązanie innych podmiotów

załącznik nr 7 – wykaz osób

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 07.08.2020 r.

Skip to content