1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty...

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

utworzone przez | 16 września, 2020

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 06.10.2020 r.

zestawienie ofert DZP.231.17.2020

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 05.10.2020 r.

Pytania i odpowiedzi – zestaw 1, zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540188735-N-2020

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 30.09.2020 r.

zmiana SIWZ

załącznik nr 2 – wzór umowy DZP.231.17.2020 – modyfikacja z dnia 23.09.2020 r

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 23.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 584863-N-2020

SIWZ DZP.231.17.2020

załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1a – Program funkcjonalno-użytkowy

załącznik nr 2 – wzór umowy DZP.231.17.2020

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 – formularz ofertowy

załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót

załącznik nr 6 – Zobowiązanie innych podmiotów

załącznik nr 7 – wykaz osób

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 16.09.2020 r.

 

Skip to content