Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540188735-N-2020