załącznik nr 2 - wzór umowy DZP.231.17.2020 - modyfikacja z dnia 23.09.2020 r