1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie prac dotyczących montażu...

Wykonanie prac dotyczących montażu separatora oraz instalacji sanitarnych zewnętrznych w ramach zadania budżetowego pn.: Stadion Żużlowy – wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem”.

utworzone przez | 27 kwietnia, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac dotyczących montażu separatora oraz instalacji sanitarnych zewnętrznych w ramach zadania budżetowego pn.: Stadion Żużlowy – wykonanie stanowiska do mycia motocykli wraz z separatorem”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Protokół z wyboru

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 06.05.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 01.05.2020 r.

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 – PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁ. NR 2 – PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 3 – UMOWA WZÓR

SZKIC LOKALIZACYJNY

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 27.04.2020 r.

Skip to content