1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie prac modernizacyjnych w...

Wykonanie prac modernizacyjnych w branży budowlanej i sanitarnej, w ramach zadania budżetowego pn.: ”Sztuczne Lodowisko Toropol – modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu”.

utworzone przez | 18 maja, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac modernizacyjnych w branży budowlanej
i sanitarnej, w ramach zadania budżetowego pn.: ”Sztuczne Lodowisko Toropol – modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

ZAPROSZENIE

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (1)

ZAŁ. NR 2 – PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 3 – WZÓR UMOWY

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 18.05.2020 r.

 

Skip to content