1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie prac modernizacyjnych w...

Wykonanie prac modernizacyjnych w branży elektrycznej w ramach zadania budżetowego pn.: ”Sztuczne Lodowisko Toropol – modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu”.

utworzone przez | 7 kwietnia, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac modernizacyjnych w branży elektrycznej w ramach zadania budżetowego pn.: ”Sztuczne Lodowisko Toropol – modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 

Pytania i odpowiedzi zestaw 2

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 15.04.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 09.04.2020 r.

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 – PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 3 – WZÓR UMOWY

załącznik nr 1.1. do opisu

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 07.04.2020 r.

Skip to content