1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. wykonanie prac modernizacyjnych zagospodarowania...

wykonanie prac modernizacyjnych zagospodarowania terenu przy ul. Gminnej 1 w Opolu w ramach zadania inicjatywy lokalnej pn.: „ZIELONO MI – rozwijamy bioróżnorodność we Wróblinie”.

utworzone przez | 6 kwietnia, 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie prac modernizacyjnych zagospodarowania terenu przy ul. Gminnej 1 w Opolu w ramach zadania inicjatywy lokalnej pn.: „ZIELONO MI – rozwijamy bioróżnorodność we Wróblinie”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content