1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Wykonanie prac naprawczych schodów...

Wykonanie prac naprawczych schodów ewakuacyjnych na terenie Obiektu KP Akwarium w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 B.

utworzone przez | 16 grudnia, 2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie prac naprawczych schodów ewakuacyjnych
na terenie Obiektu KP Akwarium w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 B.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.)
– wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content